Åländskt sällskapsspel
- 500 frågor om Åland

På baksidan av varje fråga kan du se vem som kommit på den. Kanske det är du?

Svaret är alltid mellan 1-100

Lyckas du svara närmast?

Karlsson är Ålands vanligaste efternamn, hur många % heter det?

Frågeställare: Karl Karlsson

Åland har högst medellivslängd i Norden när det gäller kvinnor, vad är den?

Frågeställare: Stina Stinsén

Hur många hundra flyttar till Åland varje år?

Frågeställare: Mats Mattsson

Kontakt